Kontakt

IntegraSoft Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 41A
05-800 Pruszków
tel: +48 502 293 020

Biuro Zarządu, Administracja, odbiór korespondencji i przesyłek:
ul. Cedrowa 7
96-321 Huta Żabiowolska

Księgowość:
ul. Inżynierska 41A
05-800 Pruszków
e-mail: biuro@integrasoft.pl
NIP: 534 24 81 614 Regon: 145805240
KRS: 0000397480

Dział Handlowy : handlowy@integrasoft.pl        Dział Projektowy : projekt@integrasoft.pl
Dział Serwisu : serwis@integrasoft.pl                    Dział Marketingu : marketing@integrasoft.pl

W związku z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie zezwalamy na wykorzystywanie naszych adresów mailowych na przesyłanie niechcianej i niezamówionej  informacji mającej charakter marketingowy.

Nasze, oraz partnerskie strony.

oswietlenie.magazynu.pl

Dodaj komentarz