Instalacje PV i Magazyny Energii

Doradzamy, projektujemy i wykonujemy instalacje fotowoltaiczne. Przejmujemy pełen zakres obowiązków od inwestora. Od uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienia z zakładem energetycznym, zakończywszy na oddaniu do użytkowania kompletnej instalacji.

Dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw oraz infrastruktury IT proponujemy nowoczesne rozwiązania w postaci magazynów energii. Nasze rozwiązania potrafią inteligentnie zarządzać energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze fakt, że w zakresie naszych usług są także rozdzielnice PZO, oraz stacje transformatorowe SN, jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć najbardziej wymagających inwestorów.