Najważniejsze przepisy

Najwalniejsze przepisy dotyczące oświetlenia względem różnych wnętrz reguluje ustawa PN-EN 12464-1:2004

Natezenie_oswietlenia

– Strefy komunikacyjne

 • strefy komunikacyjne / 100 lx /
 • korytarze dostępne dla pojazdów / 100 lx /
 • schody i chodniki / 150 lx /
 • rampy, zatoki ładunkowe / 150 lx /

– Pomieszczenia magazynowe

 • składy / 100 lx /
 • magazyny w których stale przebywają pracownicy / 200 lx /
 • strefy pakowania i wysyłania / 300 lx /

– Strefy magazynowe z regałami

 • przejścia z obsługą / 150 lx /
 • przejścia bez obsługi / 20 lx /
 • stanowiska kontroli / 150 lx /

– Biura

 • prace bez użycia komputera  np. kopiowanie dokumentów / 300 lx /
 • prace przy pomocy komputera / 300 lx /