Automatyka do oświetlenia

Dzięki oprawom LED serii PROMETHEUS możemy zaoszczędzić do 75% na zużyciu energii elektrycznej. Nawet ponad 90% oszczędności gwarantuje zastosowanie zaawansowanych technicznie systemów automatyki sterującej natężeniem oświetlenia.

Na prostą automatykę sterującą natężeniem oświetlenia składają się:

  • Czujka ruchu o zwiększonym zasięgu
  • Czujnik oświetlenia
  • Zadajnik magistrali 1- 10 VDC
  • Rozdzielacz magistrali 1-10VDC

Czujki ruchu – mniejsze zużycie energii

W częściach obiektów, w których natężenie ruchu jest małe (np. w korytarzach magazynów wysokiego składowania) doskonałym rozwiązaniem zmniejszającym zużycie energii,  jest zastosowanie czujek ruchu. Urządzenia o zwiększonym zasięgu w obudowie IP65, mogą kontrolować obszar o zarysie koła o średnicy do 18 m z wysokości do 12 m. Po wykryciu ruchu przełączają sterowanie między dwoma jasnościami/poziomami mocy oprawy, odpowiadającymi za tryb spoczynkowy i tryb normalnej pracy.

Pełna możliwość konfiguracji:

  • Czasu załączania – od 5 sekund do 30 minut
  • Czułości wykrywania – od 10 % do 100%)
  • Natężenia oświetlenia – od 2lx do 50lx – programowanie poziomu natężenia oświetlenia, powyżej którego czujka nie będzie przełączała oprawy na większą moc
  • Możliwość blokowanie pomiaru natężenia oświetlenia

Czujniki oświetlenia – mniejsze koszty eksploatacji

W pomieszczeniach, do których dochodzi światło dzienne przez okna lub świetliki warto zastosować czujniki oświetlenia w celu znacznego zmniejszenia zużycia energii. Utrzymują one poziom natężenia oświetlenia w kontrolowanym obszarze na ustalonym wcześniej poziomie, sterując poziomem napięcia sygnału DIM/mocą opraw. Czujniki oświetlenia mogą bezpośrednio sterować  wejściami DIM grupy opraw lub mogą współpracować z zadajnikami magistrali 1-10VDC.

Zadajnik magistrali – wzrost ochrony środowiska

Zadajnik magistrali 1-10VDC ma dwa wyjścia sterowania, RW i SW, regulowane potencjometrami w zakresie od 1 do 10 VDC. Wyjścia te wykorzystuje się do sterowania sygnałem DIM opraw oświetleniowych. Zazwyczaj zadajniki magistrali współpracują z czujkami ruchu.

Poziomem napięcia na wyjściu SW ustawia się moc zasilania opraw, dopasowaną do sytuacji, gdy w kontrolowanym obszarze nie ma żadnych osób. Oprawy oświetleniowe pracują wtedy w trybie przygaszonym. Poziomem napięcia RW ustawia się moc świecenia opraw, wymaganą w przypadku wykrycia ruchu osób w kontrolowanym obszarze. Oprawy przełączane zostają w tryb pracy z pełnym rozświetleniem.

Zadajnik magistrali może również bezpośrednio sterować sygnałem DIM grupy opraw. Wówczas sygnały SW i RW mogą sterować oddzielnie oprawami w dwóch strefach. Zadajnik magistrali ma również wejście do podłączenia czujnika oświetlenia. W przypadku podłączenia czujnika oświetlenia, steruje on poziomem napięcia sygnału RW. Minimalny poziom napięcia na linii RW, poniżej którego czujnik oświetlenia nie zmniejszy poziomu napięcia, ustawia się potencjometrem RW.

Rozdzielacz magistrali – energooszczędność i komfort

Dodatkową możliwość oszczędzania energii przy zachowaniu wysokiego komfortu oświetlenia daje stosowanie rozdzielaczy magistrali. Stosuje się je głównie w przypadku oświetlania długich ciągów komunikacyjnych. Ruch pracownika powoduje rozświetlanie się grupy opraw. Nie ma wtedy potrzeby pełnego rozświetlania całej długości ciągu komunikacyjnego, a osoba przemieszczająca się alejką ma zapewnione komfortowe oświetlenie w każdym miejscu pracy.